1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. بانک جامع سوالات ژنتیک
بانک جامع سوالات ژنتیک برای فردا
بانک جامع سوالات ژنتیک برای فردا برای فردا  

بانک جامع سوالات ژنتیک

کد کتاب 100064

کتاب بانک جامع سوالات ژنتیک

تعداد صفحه
599
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بانک جامع سوالات ژنتیک

دارای 25% تخفیف  

کتاب بانک جامع سوالات ژنتیک

کتاب بانک جامع سوالات ژنتیک

پرسش های فصل1: قوانین مندل، روابط بین آلل ها و ژن ها و...

پاسخنامه

پرسش های فصل2: سیکل سلولی

پاسخنامه

پرسش های فصل3: مواد ژنتیکی

پاسخنامه

پرسش های فصل4: تنظیم بیان ژن

پاسخنامه

پرسش های فصل5: جهش ها و ترمیم

پاسخنامه

پرسش های فصل6: شناسایی جهش ها

پاسخنامه

پرسش های فصل7: تعیین نقشه ژنی

پاسخنامه

پرسش های فصل8: الگوهای وراثتی و بیماری های تک ژنی

پاسخنامه

پرسش های فصل9: سیتوژنتیک

پاسخنامه

پرسش های فصل10: صفات و اختلالات چند عاملی

پاسخنامه

پرسش های فصل11: تکوین

پاسخنامه

پرسش های فصل12: ژنتیک جمعیت و تکامل

پاسخنامه

پرسش های فصل13: ایمونوژنتیک

پاسخنامه

پرسش های فصل14: ژنتیک سرطان

پاسخنامه

پرسش های فصل15: مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

پاسخنامه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند