<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی
خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی ارجمند
خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی ارجمند ارجمند  

خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی

کد کتاب 106399

کتاب خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی

( رویکرد بین نسلی )

تعداد صفحه
232
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی

دارای 3% تخفیف  

کتاب های مرتبط با خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی