1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی

خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی

کد کتاب 106399

کتاب خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی

( رویکرد بین نسلی )

تعداد صفحه
232
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی

دارای 5% تخفیف  
خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی

کتاب های مرتبط با خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی