1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. درس‌نامه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی ( جلد دوم )
درس‌نامه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی ( جلد دوم ) ارجمند
درس‌نامه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی ( جلد دوم ) ارجمند ارجمند  

درس‌نامه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی ( جلد دوم )

کد کتاب 106393

کتاب درس‌نامه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی ( جلد دوم )

کاربست‌های بالینی

تعداد صفحه
388
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درس‌نامه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی ( جلد دوم )

دارای 8% تخفیف