1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. زوج‌درمانی شناختی - رفتاری پیشرفته
زوج‌درمانی شناختی - رفتاری پیشرفته ارجمند

زوج‌درمانی شناختی - رفتاری پیشرفته

کد کتاب 106391

کتاب زوج‌درمانی شناختی - رفتاری پیشرفته

یک رویکرد بافت‌مدار

تعداد صفحه
548
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زوج‌درمانی شناختی - رفتاری پیشرفته

دارای 3% تخفیف  

کتاب های مرتبط با زوج‌درمانی شناختی - رفتاری پیشرفته