1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. مداخله خانواده‌محور تروما
 مداخله خانواده‌محور تروما

مداخله خانواده‌محور تروما

کد کتاب 106387

کتاب مداخله خانواده‌محور تروما  

کاربرد استعاره و بازی در مورد قربانیان بدرفتاری و غفلت 

تعداد صفحه
224
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مداخله خانواده‌محور تروما

دارای 3% تخفیف  

 کتاب مداخله خانواده‌محور تروما

کاربرد استعاره و بازی در مورد قربانیان بدرفتاری و غفلت 

کتاب های مرتبط با مداخله خانواده‌محور تروما