1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. تأملی در نظریه و کاربست خانواده درمانی سیستمی میلان
تأملی در نظریه و کاربست خانواده درمانی سیستمی میلان ارجمند
تأملی در نظریه و کاربست خانواده درمانی سیستمی میلان ارجمند ارجمند  

تأملی در نظریه و کاربست خانواده درمانی سیستمی میلان

کد کتاب 106381

کتاب تأملی در نظریه و کاربست خانواده درمانی سیستمی میلان

تعداد صفحه
100
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تأملی در نظریه و کاربست خانواده درمانی سیستمی میلان

دارای 2% تخفیف  

کتاب تأملی در نظریه و کاربست خانواده درمانی سیستمی میلان

کتاب «تأملی در نظریه و کاربست خانواده‌درمانی سیستمی میلان» بحث کامل و مفصلی است که نشان می‌دهد چگونه ایده‌ها و فنون اصلی رویکرد میلان تحته‏تأثیر جریان فکری حاکم بر خانواده‌درمانی قرار گرفته است. مثلاً فرضیه‏هسازی، بی‌طرفی، و حلقویت در واکنش به چالش‌های جدیدی نظیر سوءاستفاده از کودکان، و افکار و باورهای جدیدی که ریشه در زبان‌شناسی و فمینیسم دارد، بازتعریف شدند.