1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. آموزش والدین و تربیت کودک
  5. با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟
با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟

با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟

کد کتاب 106379

کتاب با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟

مهارتهای عملی برای والدین و مشاوران

تعداد صفحه
456
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟

دارای 3% تخفیف