1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی کودکان
  5. با نوجوان سرکش چه کنیم؟ 10 گام برای حل تعارض و بازسازی روابط
با نوجوان سرکش چه کنیم؟ 10 گام برای حل تعارض و بازسازی روابط

با نوجوان سرکش چه کنیم؟ 10 گام برای حل تعارض و بازسازی روابط

کد کتاب 106372

کتاب با نوجوان سرکش چه کنیم؟

10 گام برای حل تعارض و بازسازی روابط

تعداد صفحه
320
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید با نوجوان سرکش چه کنیم؟ 10 گام برای حل تعارض و بازسازی روابط

دارای 3% تخفیف  

با نوجوان سرکش چه کنیم؟ 10 گام برای حل تعارض و بازسازی روابط