1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی کودکان
  5. تنظیم هیجان کودکان
تنظیم هیجان کودکان

تنظیم هیجان کودکان

کد کتاب 106369

کتاب تنظیم هیجان کودکان
راهنمای کاربردی برای والدین، معلمان، مشاوران و روان‌شناسان

تعداد صفحه
256
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تنظیم هیجان کودکان

دارای 3% تخفیف  

کتاب تنظیم هیجان کودکان
راهنمای کاربردی برای والدین، معلمان، مشاوران و روان‌شناسان