1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی کودکان
  5. کتاب کار کاهش استرس برای نوجوانان
کتاب کار کاهش استرس برای نوجوانان ارجمند
کتاب کار کاهش استرس برای نوجوانان ارجمند ارجمند  

کتاب کار کاهش استرس برای نوجوانان

کد کتاب 106367

کتاب کار کاهش استرس برای نوجوانان 

مهارت های ذهن آگاهی برای مقابله با استرس

تعداد صفحه
120
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب کار کاهش استرس برای نوجوانان

دارای 2% تخفیف  

کتاب کار کاهش استرس برای نوجوانان  مهارت های ذهن آگاهی برای مقابله با استرس