1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی کودکان
  5. درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک (PCIT)
درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک (PCIT) ارجمند
درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک (PCIT) ارجمند ارجمند  

درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک (PCIT)

کد کتاب 106362

کتاب درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک (PCIT)

تعداد صفحه
608
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک (PCIT)

دارای 2% تخفیف  

کتاب درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک (PCIT)