1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی کودکان
  5. غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان (سوار شدن بر موج)
غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان (سوار شدن بر موج) ارجمند
غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان (سوار شدن بر موج) ارجمند ارجمند  

غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان (سوار شدن بر موج)

کد کتاب 106345

کتاب غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان (سوار شدن بر موج)

تعداد صفحه
146
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان (سوار شدن بر موج)

دارای 2% تخفیف  

کتاب غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان (سوار شدن بر موج)