1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان گربه سازگار ( راهنمای درمانگر )
درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان گربه سازگار ( راهنمای درمانگر ) ارجمند
درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان گربه سازگار ( راهنمای درمانگر ) ارجمند ارجمند  

درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان گربه سازگار ( راهنمای درمانگر )

کد کتاب 106343

کتاب درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان گربه سازگار ( راهنمای درمانگر )

تعداد صفحه
160
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان گربه سازگار ( راهنمای درمانگر )

دارای 8% تخفیف