1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. طرحواره درمانی
  5. طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی

طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی

کد کتاب 106338

کتاب طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی

تعداد صفحه
240
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی

دارای 5% تخفیف  
طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی

کتاب های مرتبط با طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی