1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. طرحواره درمانی
  5. طرحواره‌های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی
طرحواره‌های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی ارجمند
طرحواره‌های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی ارجمند ارجمند  

طرحواره‌های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی

کد کتاب 106337

کتاب طرحواره‌های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی

تعداد صفحه
280
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید طرحواره‌های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی

دارای 2% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند