1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. طرحواره درمانی
  5. تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی
تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی ارجمند
تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی ارجمند ارجمند  

تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

کد کتاب 106336

کتاب تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

تعداد صفحه
416
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

دارای 3% تخفیف  

کتاب تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند