1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. طرحواره درمانی
  5. طرحواره درمانی (جلد 2) راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی
طرحواره درمانی (جلد 2) راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی ارجمند
طرحواره درمانی (جلد 2) راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی ارجمند ارجمند  

طرحواره درمانی (جلد 2) راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

کد کتاب 106332

کتاب طرحواره درمانی (جلد 2)
راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

تعداد صفحه
268
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید طرحواره درمانی (جلد 2) راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

دارای 2% تخفیف  

کتاب طرحواره درمانی (جلد 2)
راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند