1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی دیالکتیکی
  5. تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی
تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی ارجمند

تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی

کد کتاب 106331

کتاب تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی

تعداد صفحه
328
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی

دارای 3% تخفیف  

کتاب تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی

کتاب تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی

کتاب تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی

کتاب های مرتبط با تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند