1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی دیالکتیکی
  5. تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی
تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی ارجمند
تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی ارجمند ارجمند  

تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی

کد کتاب 106330

کتاب تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی

تعداد صفحه
224
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی

دارای 2% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند