1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالکتیکی فردی
راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالکتیکی فردی ارجمند
راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالکتیکی فردی ارجمند ارجمند  

راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالکتیکی فردی

کد کتاب 106319

کتاب راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالکتیکی فردی

تعداد صفحه
304
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالکتیکی فردی

دارای 2% تخفیف  

کتاب راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالکتیکی فردی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند