1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد
ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد ارجمند
ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد ارجمند ارجمند  

ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد

کد کتاب 106316

کتاب ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد

تعداد صفحه
384
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد

دارای 8% تخفیف  

کتاب ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد