1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رهایی از مشکلات بین فردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
رهایی از مشکلات بین فردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ارجمند
رهایی از مشکلات بین فردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ارجمند ارجمند  

رهایی از مشکلات بین فردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

کد کتاب 106312

کتاب رهایی از مشکلات بین فردی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تعداد صفحه
168
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید رهایی از مشکلات بین فردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

دارای 2% تخفیف  

کتاب رهایی از مشکلات بین فردی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند