1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. کتاب PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی انگل شناسی - قارچ شناسی روشهای عملی در آسیب شناسی جلد5
کتاب PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی انگل شناسی - قارچ شناسی روشهای عملی در آسیب شناسی جلد5 کتاب میر
کتاب PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی انگل شناسی - قارچ شناسی روشهای عملی در آسیب شناسی جلد5 کتاب میر کتاب میر  

کتاب PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی انگل شناسی - قارچ شناسی روشهای عملی در آسیب شناسی جلد5

کد کتاب 100631

کتاب PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی

انگل شناسی - قارچ شناسی روشهای عملی در آسیب شناسی جلد5

تعداد صفحه
272
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید کتاب PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی انگل شناسی - قارچ شناسی روشهای عملی در آسیب شناسی جلد5

دارای 10% تخفیف  

کتاب PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی انگل شناسی - قارچ شناسی روشهای عملی در آسیب شناسی جلد5 

کتاب PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی انگل شناسی - قارچ شناسی روشهای عملی در آسیب شناسی جلد5

  1. انگل شناسی
  2. قارچ شناسی
  3. روش های علمی در آسیب شناسی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند