1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی
توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی ارجمند
توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی ارجمند ارجمند  

توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی

کد کتاب 106302

کتاب توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی

تعداد صفحه
328
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی

دارای 3% تخفیف  

کتاب توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی