[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی

توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی

کد کتاب 2020452

کتاب توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی

360,000 ریال
تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی

0 ريال

کتاب توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی

کتاب های مرتبط با توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی