1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی
کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی ارجمند
کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی ارجمند ارجمند  

کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی

کد کتاب 106301

کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی

تعداد صفحه
168
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی

دارای 8% تخفیف  

کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی