1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی
هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی ارجمند
هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی ارجمند ارجمند  

هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

کد کتاب 106300

کتاب هم‌نشینی
مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

تعداد صفحه
328
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

دارای 2% تخفیف  

کتاب هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند