[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

کد کتاب 2020450

کتاب هم‌نشینی
مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

320,000 ریال
تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

0 ريال

کتاب هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

کتاب های مرتبط با هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی