1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی خود را از غمگینی مزمن برهانید
کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی خود را از غمگینی مزمن برهانید ارجمند
کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی خود را از غمگینی مزمن برهانید ارجمند ارجمند  

کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی خود را از غمگینی مزمن برهانید

کد کتاب 106296

کتاب کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی خود را از غمگینی مزمن برهانید

تعداد صفحه
272
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی خود را از غمگینی مزمن برهانید

دارای 2% تخفیف  

کتاب کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی خود را از غمگینی مزمن برهانید

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند