1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر) ارجمند
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر) ارجمند ارجمند  

پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)

کد کتاب 106295

کتاب پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)

تعداد صفحه
200
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)

دارای 2% تخفیف  

کتاب پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)