1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. قدرت سازنده تصویرسازی ذهنی هدایت تخیل در رفتار‌درمانی‌شناختی و درمان‌های وابسته
قدرت سازنده تصویرسازی ذهنی هدایت تخیل در رفتار‌درمانی‌شناختی و درمان‌های وابسته ارجمند

قدرت سازنده تصویرسازی ذهنی هدایت تخیل در رفتار‌درمانی‌شناختی و درمان‌های وابسته

کد کتاب 106286

کتاب قدرت سازنده تصویرسازی ذهنی
هدایت تخیل در رفتار‌درمانی‌شناختی و درمان‌های وابسته

تعداد صفحه
392
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید قدرت سازنده تصویرسازی ذهنی هدایت تخیل در رفتار‌درمانی‌شناختی و درمان‌های وابسته

دارای 3% تخفیف  

کتاب قدرت سازنده تصویرسازی ذهنی
هدایت تخیل در رفتار‌درمانی‌شناختی و درمان‌های وابسته

کتاب های مرتبط با قدرت سازنده تصویرسازی ذهنی هدایت تخیل در رفتار‌درمانی‌شناختی و درمان‌های وابسته