[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. ضروریات رفتار درمانی منطقی- هیجانی راهنمای درمانگران

ضروریات رفتار درمانی منطقی- هیجانی راهنمای درمانگران

کد کتاب 2020424

کتاب ضروریات رفتار درمانی منطقی- هیجانی
راهنمای درمانگران

340,000 ریال
تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید ضروریات رفتار درمانی منطقی- هیجانی راهنمای درمانگران

0 ريال

کتاب ضروریات رفتار درمانی منطقی- هیجانی راهنمای درمانگران

کتاب های مرتبط با ضروریات رفتار درمانی منطقی- هیجانی راهنمای درمانگران