1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. شناخت درمانی
  5. تصویرسازی ذهنی و خود تهدید شده (نظریه های نوین خود و کاربرد تصویرسازی ذهنی در شناخت‌درمانی )
تصویرسازی ذهنی و خود تهدید شده (نظریه های نوین خود و کاربرد تصویرسازی ذهنی در شناخت‌درمانی ) ارجمند
تصویرسازی ذهنی و خود تهدید شده (نظریه های نوین خود و کاربرد تصویرسازی ذهنی در شناخت‌درمانی ) ارجمند ارجمند  

تصویرسازی ذهنی و خود تهدید شده (نظریه های نوین خود و کاربرد تصویرسازی ذهنی در شناخت‌درمانی )

کد کتاب 106268

کتاب تصویرسازی ذهنی و خود تهدید شده

نظریه های نوین خود و کاربرد تصویرسازی ذهنی در شناخت‌درمانی

تعداد صفحه
320
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تصویرسازی ذهنی و خود تهدید شده (نظریه های نوین خود و کاربرد تصویرسازی ذهنی در شناخت‌درمانی )

دارای 3% تخفیف  

 تصویرسازی ذهنی و خود تهدید شده (نظریه های نوین خود و کاربرد تصویرسازی ذهنی در شناخت‌درمانی )

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند