1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. شناخت درمانی
  5. شناخت درمان گری‌ بک برای کاهش وزن (کتاب کار) (برنامه 6 هفته ای برای آموزش به مغز شما تا مانند یک فرد لاغر فکر کنید)
شناخت درمان گری‌ بک برای کاهش وزن (کتاب کار)  (برنامه 6 هفته ای برای آموزش به مغز شما تا مانند یک فرد لاغر فکر کنید) ارجمند

شناخت درمان گری‌ بک برای کاهش وزن (کتاب کار) (برنامه 6 هفته ای برای آموزش به مغز شما تا مانند یک فرد لاغر فکر کنید)

کد کتاب 106264

کتاب شناخت درمان گری‌ بک برای کاهش وزن (کتاب کار) 

برنامه 6 هفته ای برای آموزش به مغز شما تا مانند یک فرد لاغر فکر کنید

تعداد صفحه
288
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید شناخت درمان گری‌ بک برای کاهش وزن (کتاب کار) (برنامه 6 هفته ای برای آموزش به مغز شما تا مانند یک فرد لاغر فکر کنید)

دارای 3% تخفیف  

کتاب شناخت درمان گری‌ بک برای کاهش وزن (کتاب کار)  (برنامه 6 هفته ای برای آموزش به مغز شما تا مانند یک فرد لاغر فکر کنید)

کتاب های مرتبط با شناخت درمان گری‌ بک برای کاهش وزن (کتاب کار) (برنامه 6 هفته ای برای آموزش به مغز شما تا مانند یک فرد لاغر فکر کنید)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند