1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. طرحواره درمانی
  5. شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت رویکرد طرحواره محور
شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت رویکرد طرحواره محور ارجمند

شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت رویکرد طرحواره محور

کد کتاب 106259

کتاب شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت
رویکرد طرحواره محور

تعداد صفحه
152
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت رویکرد طرحواره محور

دارای 3% تخفیف  

کتاب شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت
رویکرد طرحواره محور

کتاب های مرتبط با شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت رویکرد طرحواره محور