1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. مهارت های رفتاردرمانی شناختی
مهارت های رفتاردرمانی شناختی ارجمند
مهارت های رفتاردرمانی شناختی ارجمند ارجمند  

مهارت های رفتاردرمانی شناختی

کد کتاب 106235

کتاب مهارت های رفتاردرمانی شناختی

تعداد صفحه
160
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مهارت های رفتاردرمانی شناختی

دارای 3% تخفیف