1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی ( راهنمای درمانگر )
درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی ( راهنمای درمانگر ) ارجمند
درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی ( راهنمای درمانگر ) ارجمند ارجمند  

درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی ( راهنمای درمانگر )

کد کتاب 106232

کتاب درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی ( راهنمای درمانگر )

تعداد صفحه
168
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی ( راهنمای درمانگر )

دارای 2% تخفیف