1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. مواجهه‌درمانی روایتی ( روش درمانی کوتاه‌مدت برای اختلال‏‌های استرسی آسیب‏‌زا )
مواجهه‌درمانی روایتی ( روش درمانی کوتاه‌مدت برای اختلال‏‌های استرسی آسیب‏‌زا ) ارجمند
مواجهه‌درمانی روایتی ( روش درمانی کوتاه‌مدت برای اختلال‏‌های استرسی آسیب‏‌زا ) ارجمند ارجمند  

مواجهه‌درمانی روایتی ( روش درمانی کوتاه‌مدت برای اختلال‏‌های استرسی آسیب‏‌زا )

کد کتاب 106230

کتاب مواجهه‌درمانی روایتی

( روش درمانی کوتاه‌مدت برای اختلال‏‌های استرسی آسیب‏‌زا )

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مواجهه‌درمانی روایتی ( روش درمانی کوتاه‌مدت برای اختلال‏‌های استرسی آسیب‏‌زا )

دارای 8% تخفیف