<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. اختلال فشار روانی پس از سانحه ( PTSD )
اختلال فشار روانی پس از سانحه ( PTSD ) ارجمند
اختلال فشار روانی پس از سانحه ( PTSD ) ارجمند ارجمند  

اختلال فشار روانی پس از سانحه ( PTSD )

کد کتاب 106229

کتاب اختلال فشار روانی پس از سانحه ( PTSD )

تعداد صفحه
96
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اختلال فشار روانی پس از سانحه ( PTSD )

دارای 3% تخفیف  

کتاب های مرتبط با اختلال فشار روانی پس از سانحه ( PTSD )