1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس ( راهنمای درمانگر )
درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس ( راهنمای درمانگر ) انتشارات ارجمند

درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس ( راهنمای درمانگر )

کد کتاب 106225

کتاب درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس ( راهنمای درمانگر )

تعداد صفحه
88
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس ( راهنمای درمانگر )

دارای 3% تخفیف  

کتاب های مرتبط با درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس ( راهنمای درمانگر )