1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس کتاب کار
درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس کتاب کار ارجمند
درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس کتاب کار ارجمند ارجمند  

درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس کتاب کار

کد کتاب 106224

کتاب درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس ( کتاب کار )

تعداد صفحه
80
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان شناختی رفتاری اضطراب نوجوانان: برنامه مدیریت ترس کتاب کار

دارای 2% تخفیف