1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان )
تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان ) ارجمند

تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان )

کد کتاب 106222

کتاب تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان )

تعداد صفحه
168
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان )

دارای 3% تخفیف  

کتاب های مرتبط با تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان )