[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان )

تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان )

کد کتاب 2020342

کتاب تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان )

200,000 ریال
تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان )

0 ريال

کتاب های مرتبط با تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی ( کتاب کار مراجعان )