1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. تکنیک های مشاوره ( 40 تکنیک ضروری )
تکنیک های مشاوره ( 40 تکنیک ضروری ) ابن سینا
تکنیک های مشاوره ( 40 تکنیک ضروری ) ابن سینا ابن سینا  

تکنیک های مشاوره ( 40 تکنیک ضروری )

کد کتاب 106220

کتاب تکنیک های مشاوره ( 40 تکنیک ضروری )

تعداد صفحه
348
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک های مشاوره ( 40 تکنیک ضروری )

دارای 10% تخفیف