1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. برای کنکور زیست شناسی سلولی مولکولی 9
برای کنکور زیست شناسی سلولی مولکولی  9 خسروی
برای کنکور زیست شناسی سلولی مولکولی  9 خسروی خسروی  

برای کنکور زیست شناسی سلولی مولکولی 9

کد کتاب 100622

کتاب برای کنکور زیست شناسی سلولی مولکولی 9

تعداد صفحه
380
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید برای کنکور زیست شناسی سلولی مولکولی 9

دارای 20% تخفیف  

کتاب برای کنکور زیست شناسی سلولی مولکولی  9

بخش اول: زیست شناسی مولکولی 

فصل اول: مقدمه ای بر انواع سلول و اجزای سازنده آن 

فصل دوم: ساختار و عملکرد پروتئین ها

فصل سوم : مکانیسم های پایه ژنتیک مولکولی 

فصل چهارم: ساختار ژن یوکاریوتی

فصل پنجم: کنترل رو نویسی بیان ژن 

فصل ششم:تنظیم پس از رو نویسی ژن ها

فصل هفتم: انتقال پیام و گیرنده های همراه پروتئین G

فصل هشتم: مسیر های پیام رسانی که بیان ژن را کنترل می کنند

فصل نهم : سرطان

و..

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند