<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. رفتار درمانی شناختی (رویکرد کوتاه مدت)
رفتار درمانی شناختی (رویکرد کوتاه مدت) ارجمند
رفتار درمانی شناختی (رویکرد کوتاه مدت) ارجمند ارجمند  

رفتار درمانی شناختی (رویکرد کوتاه مدت)

کد کتاب 106217

کتاب رفتار درمانی شناختی (رویکرد کوتاه مدت)

تعداد صفحه
416
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید رفتار درمانی شناختی (رویکرد کوتاه مدت)

دارای 3% تخفیف  

کتاب رفتار درمانی شناختی (رویکرد کوتاه مدت)

کتاب های مرتبط با رفتار درمانی شناختی (رویکرد کوتاه مدت)