1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. درمانگری شناختی- رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن
درمانگری شناختی- رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن ارجمند

درمانگری شناختی- رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن

کد کتاب 106213

کتاب درمانگری شناختی- رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن

تعداد صفحه
264
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید درمانگری شناختی- رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن

دارای 3% تخفیف  

کتاب درمانگری شناختی- رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن

کتاب های مرتبط با درمانگری شناختی- رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن