[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. راهنمای عملی درمان رفتاری - شناختی مبتنی بر شواهد

راهنمای عملی درمان رفتاری - شناختی مبتنی بر شواهد

کد کتاب 2020332

کتاب راهنمای عملی درمان رفتاری - شناختی مبتنی بر شواهد

250,000 ریال
تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید راهنمای عملی درمان رفتاری - شناختی مبتنی بر شواهد

0 ريال

راهنمای عملی درمان رفتاری - شناختی مبتنی بر شواهد

کتاب های مرتبط با راهنمای عملی درمان رفتاری - شناختی مبتنی بر شواهد