1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. راهنمای عملی درمان‌شناختی - رفتاری درد مزمن ( کتاب کار)
راهنمای عملی درمان‌شناختی - رفتاری درد مزمن ( کتاب کار) ارجمند
راهنمای عملی درمان‌شناختی - رفتاری درد مزمن ( کتاب کار) ارجمند ارجمند  

راهنمای عملی درمان‌شناختی - رفتاری درد مزمن ( کتاب کار)

کد کتاب 106206

کتاب راهنمای عملی درمان‌شناختی - رفتاری درد مزمن ( کتاب کار)

تعداد صفحه
88
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای عملی درمان‌شناختی - رفتاری درد مزمن ( کتاب کار)

دارای 2% تخفیف  

کتاب راهنمای عملی درمان‌شناختی - رفتاری درد مزمن ( کتاب کار)